[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabela Żydowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STYL AUTO P.H.U. Żydowska Izabela, ul. Cypriana Kamila Norwida 40 lok. 5, 50-374 Wrocław, NIP 8991693846, REGON 931092174, nr telefonu 71 338 49 99, e-mail info@stylauto.pl (dalej jako „Administrator”);
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  • używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
  • profilowania danych osobowych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
 3. dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
  • agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania sklepu internetowego, bieżącego kontaktu z klientami itp.,
  • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia;
  • do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku wygaśnięcia umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do:
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
 8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]